Monday, 27/01/2020 - 11:19|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Sóc Sơn!
 • Nguyễn Đại Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913374113
  • Email:
   ngdailuong@yahoo.com
 • Chu Bá Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913548154
  • Email:
   tnttuan1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914788733
  • Email:
   hangpgd@gmail.com
 • Đỗ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0902282687
  • Email:
   huongnamha@gmail.com