Monday, 27/01/2020 - 10:55|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Sóc Sơn!
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực