cho $result;}} ?> Văn bản pháp quy
Thursday, 21/02/2019 - 03:13|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Sóc Sơn!
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực