Saturday, 20/04/2019 - 06:00|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Sóc Sơn!
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực